ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سجاد دولت خواهی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سجاد دولت خواهی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در متن های عمومی، گردشگری و مهندسی آب

به واسطه کار در خارج از کشور، به زبان انگلیسی تسط پیدا کردم و همچنین با داشتن تحصیلات دانشگاهی در ایران و علاقه زیاد به زبان فارسی، در نگارش فارسی هم تسلط پیدا کردم. که ترکیب این دو مورد باعث تخصص اینجانب در زمینه ترجمه متن های انگلیسی شده است

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Life cycle assessment methodology was used to analyze the environmental impacts of the system, and the functional unit was one tonne of wood wastes

متن ترجمه شده:

روش شناسی ارزیابی چرخه حیات، برای آنالیز کردن تاثیرات محیطی سیستم و کاربردی بودن آن استفاده میشد، تا اینکه یک تون چوب.....

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید