سجاد دولت خواهی

سجاد دولت خواهی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سجاد دولت خواهی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در متن های عمومی، گردشگری و مهندسی آب

به واسطه کار در خارج از کشور، به زبان انگلیسی تسط پیدا کردم و همچنین با داشتن تحصیلات دانشگاهی در ایران و علاقه زیاد به زبان فارسی، در نگارش فارسی هم تسلط پیدا کردم. که ترکیب این دو مورد باعث تخصص اینجانب در زمینه ترجمه متن های انگلیسی شده است

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • روانشناسی [معمولی]
 • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Life cycle assessment methodology was used to analyze the environmental impacts of the system, and the functional unit was one tonne of wood wastes

  متن ترجمه شده:

  روش شناسی ارزیابی چرخه حیات، برای آنالیز کردن تاثیرات محیطی سیستم و کاربردی بودن آن استفاده میشد، تا اینکه یک تون چوب.....

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -