محسن صادقی اصفهانی

محسن صادقی اصفهانی

11 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محسن صادقی اصفهانی

11 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

تئاتر-سینما-نقد ادبی- علوم انسانی

متخصص در زمینه تئاتر و سینما

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -