ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

رضا قلی پور

 • 23 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

رضا قلی پور

 • 23 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 27 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
37 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

کیفیت ترجمه را باید از نظرات دوستان سنجید

دانش آموخته حقوق در مقطع کارشناسی
و کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی
دانشجوی زبان فرانسه

37 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

As we go through life, relationships fade in and out of view. You may have stayed in the same city up until now, but your friends and former colleagues may have not. As you look toward your new destination, consider the weak ties (acquaintances) and the dormant ties (old friends or colleagues) in your existing social circle. Check your social media channels and alumni databases from school or past employers. You may find that you already know someone who lives

متن ترجمه شده:

آنگونه که زندگی ما پیش میرود، روابط فرو می ریزند و از بین می روند. ممکن است تا همین امروز در همان شهر سابق زندگی میکردید، اما دوستان و همکاران سابق ممکن است در آن شهر نباشند...

متن اصلی:

I have interviewed over 100 people for a number of positions. It’s always exciting to talk with driven candidates, but sometimes I will admit that I have to fight the urge to yawn during an interview. The last thing that you want to do at an interview or at a social event is lull your audience to sleep.

متن ترجمه شده:

من با بیشتر از صد نفر در مورد تعدادی از موقعیت ها مصاحبه کرده ام. همیشه هیجان انگیز است که با نامزدان رانده شده صحبت کنید، اما اعتراف می کنم که گاهی اوقات در طی یک مصاحبه به خواسته ی خودم در مورد چرت زدنم غلبه کنم.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 70%
راضی 30%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
فاطمه باقری
1400/02/10
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
محمد حسین شریعتمداری
1400/01/30
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

بسیار عالی

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-گردشگری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

ترجمه خوبی ارائه شده، از اونجایی که متن مبدا "سوال چند گزینه‌ای" هست لازم بود به افعال دقت بیشتری میشد

راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
با ما گفتگو کنید