ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

morvarid mirsaberi

 • 22 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

morvarid mirsaberi

 • 22 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 208 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.7 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از17 رأی ]
365 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم پزشکی

سلام!
من فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی و در حال حاضر در رشته‌ی ادب تطبیقی مقطع ارشد دانشجو هستم. دو سال می‌شه که کار ترجمه رو به صورت حرفه‌ای انجام می‌دم. از این طریق با متون تخصصی پزشکی هم آشنایی خوبی پیدا کردم و با چاشنی کردن مهارت‌های ادبی و نگارشی به ترجمه تلاشم بر اینه که ترجمه‌ی باکیفیتی مطابق با سلیقه‌ی کارفرما ارائه بدم.

365 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

As parents navigate how their children are exposed to sexual content, sexual education, and manage their child’s sexual development, it can be difficult to determine if the sexual behaviors of your children are typical or indications of a problem,or even abuse.Children learn about the world through exploratory play,and that includes exploratory sexual play.The challenge is to respond in a way that invites open communication and understanding when behavior is age-appropriate sexual curiosity or whether your child is in need of professional help.

متن ترجمه شده:

والدین وظیفه کنترل رشد جنسی و بررسی نحوه مواجه شدن فرزند با محتوای جنسی و آموزش جنسی را بر عهده دارند. به همین خاطر، به سختی می‌توان تشخیص داد که آیا رفتار جنسی فرزندمان طبیعی است یا حاکی از مشکل، یا حتی خشونت. کودکان از طریق بازی اکتشافی، شامل بازی اکتشاف جنسی، با دنیای اطراف آشنا می‌شوند. چالش اصلی والدین این است که با مشاهده کنجکاوی جنسی در کودک که اقتضای سن آن‌هاست یا زمانی که کودک به کمک حرفه‌ای نیاز دارد، طوری به نیاز و کنجکاوی او پاسخ دهند که امکان ارتباط آزاد و درک متقابل را فراهم سازد.

متن اصلی:

استفاده از یک ساختار از نظر فضایی ناهمگن با عروق دارای نشتی که فاقد سیستم لنفاوی مؤثر است باعث تقویت سرعت سیال میان بافتی (IFV) مخالف در مرز تومور می¬شود. شکل 3-8 شماتیکی از هندسه مدل را نشان می‌دهد. یک آهنربا به طول l و عرضh در فاصله d از تومور قرار داده شده‌است. تومور دایروی با شعاع R در نظر گرفته شده‌است که دارای ناحیه نکروز به شعاع R_n است.

متن ترجمه شده:

The use of a spatially heterogeneous structure with leaking vessels that lack an effective lymphatic system enhances the velocity of the interstitial fluid (IFV) opposite the tumor border. Figure 3-8 shows a schematic of the model geometry. A magnet of length l and width h is placed at a distance d from the tumor. It is a circular tumor with radius R, which has an area of ​​necrosis with radius R_n.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 77%
راضی 19%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 82%
راضی 18%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
عرفان فرزاد
1400/05/09
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
حسام الدین فرازی محد
1400/04/23
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-سیاسی و روابط بین الملل
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

تیم ترنسیس قدردان همکاری شما با این اندازه از مسئولیت‌پذیری و کیفیت مطلوبه 🙏🏼

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-داستان و رمان
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

موفق باشید

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید