ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مریم رییسی

 • 14 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مریم رییسی

 • 14 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 15 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
19 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم انگلیسی به فارسی و بلعکس در زمینه های مختلف

حدود ۷ سال سابقه ترجمه در زمینه های مختلف را دارم

19 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

I then brainstormed ideas that my partner and I could work together on. We looked at things that were becoming fashionable and trendy, like the tiny house movement and the trend toward having a garden office. My partner is an architect and is handy with a hammer, so we figured we could use his skills to design some cool cabin-like structures to sell. Another of the trends was the glamping trend.

متن ترجمه شده:

سپس ایده¬هایی که من و شریکم می¬توانستیم بطور مشترک بر روی آن¬ها کار کنیم را مورد همفکری قرار دادیم. ما مواردی را بررسی می¬کردیم که در حال ترویج و مد شدن بودند، مثل جابجایی خانه کوچک و تمایل به داشتن دفتر کاری بشکل باغ. شریک من یک معمار و دست به چکش است، از اینرو ما فهمیدیم که می¬توانیم از مهارت¬های او برای طراحی سازه¬های جذاب شبیه به کابین برای فروش استفاده کنیم. تمایل دیگر تمایل به گلمپینگ (یک سبک کمپینگ با امکانات رفاهی) بود.

متن اصلی:

Here we synthesize and codify learnings about assessing spiritual intelligence measures. We extend this framework with the capacity to evaluate WSAs as well ultimately, the major objective of this chapter. WSAs are de facto measures of spiritual intelligence applied to the workplace. The framework enables these evaluations to be amalgamated into a field level of analysis so that opportunities, extant streams, gaps, etc. can be targeted with future research.

متن ترجمه شده:

در اینجا ما آموخته های مربوط به ارزیابی معیارهای هوش معنوی را تلفیق و تدوین می کنیم. ما این چارچوب را در نهایت با افزودن قابلیت ارزیابی WSAها، گسترش داده و بعنوان هدف اصلی این فصل قرار می¬دهیم. WSAها در واقع معیارهای هوش معنوی اعمال شده در محیط کار هستند. چارچوب مذکور این امکان را فراهم می¬سازد که این ارزیابی¬ها در یک سطح میدانی از تجزیه و تحلیل ادغام شوند بطوریکه فرصت ها ، جریان های موجود ، کاستی¬ها و ... توسط تحقیقات آینده هدف قرار گیرند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 20%
راضی 67%
متوسط 13%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
7.1 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.9 از 10
sahar izadi
1399/10/12
evr
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
عاطفه ستوده
1399/10/12
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

تحویل به موقع انجام شد. اما نیاز به اصلاح بیشتری داشت.

راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
با ما گفتگو کنید