ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مریم رییسی

 • 15 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مریم رییسی

 • 15 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.1 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 8 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
12 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم انگلیسی به فارسی و بلعکس در زمینه های مختلف

حدود ۷ سال سابقه ترجمه در زمینه های مختلف را دارم

12 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Here we synthesize and codify learnings about assessing spiritual intelligence measures. We extend this framework with the capacity to evaluate WSAs as well ultimately, the major objective of this chapter. WSAs are de facto measures of spiritual intelligence applied to the workplace. The framework enables these evaluations to be amalgamated into a field level of analysis so that opportunities, extant streams, gaps, etc. can be targeted with future research.

متن ترجمه شده:

در اینجا ما آموخته های مربوط به ارزیابی معیارهای هوش معنوی را تلفیق و تدوین می کنیم. ما این چارچوب را در نهایت با افزودن قابلیت ارزیابی WSAها، گسترش داده و بعنوان هدف اصلی این فصل قرار می¬دهیم. WSAها در واقع معیارهای هوش معنوی اعمال شده در محیط کار هستند. چارچوب مذکور این امکان را فراهم می¬سازد که این ارزیابی¬ها در یک سطح میدانی از تجزیه و تحلیل ادغام شوند بطوریکه فرصت ها ، جریان های موجود ، کاستی¬ها و ... توسط تحقیقات آینده هدف قرار گیرند.

متن اصلی:

Thought : Fear is a product of the mind in reaction to a perceived threat. All spiritual traditions teach that we can have absolute control over our mind and its reactions and that we can choose to react either with pessimism and fear or with optimism and courage. For many (yours truly included), this can be very difficult to put into practice because after many years of the same patterned responses, we can believe that our reactions are simply natural responses to events.

متن ترجمه شده:

تفکر: ترس محصولی از ذهن در واکنش به تهدید احتمالی است. تمام روایات مذهبی می¬آموزند که ما می-توانیم کنترل کامل بر ذهنمان و واکنش¬های آن داشته باشیم و انتخاب کنیم که با بدبینی و ترس واکنش نشان دهیم یا با خوشبینی و شجاعت. برای بسیاری از افراد (از جمله بنده‌ی حقیر) ، عملی کردن این مسئله بسیار دشوار است زیرا پس از آنکه سالها واکنش¬های یکسان الگودار به اتفاقات داریم، می توانیم به این باور برسیم که واکنش¬های ما پاسخ¬های طبیعی به حوادث هستند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 13%
راضی 63%
متوسط 25%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
6.9 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.7 از 10
سهیلا شاهوردی
1399/07/21
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
احسان محمدی
1399/06/22
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

تحویل به موقع انجام شد. اما نیاز به اصلاح بیشتری داشت.

راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
با ما گفتگو کنید