مریم رییسی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مریم رییسی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.1 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 7 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
10 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم انگلیسی به فارسی و بلعکس در زمینه های مختلف

حدود ۷ سال سابقه ترجمه در زمینه های مختلف را دارم

10 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

6- Joining the Russian company register Once the company documents have been drawn up, you need to incorporate your Russian business by sending the following documents to the registration office of the Federal Tax Service (FTS): • registration application form including notarized signatures (cost of R200) • copies of foundation documents • proof of legal status of business founder(s) • receipt of state registration fee (which costs R4000) A copy of the registration application form is available on the FTS website.

متن ترجمه شده:

6. عضویت در دفتر ثبت شرکت روسی زمانی که اسناد شرکت تدوین و تنظیم شدند، شما باید با ارسال اسناد زیر به اداره ثبت خدمات مالیایتی فدرال (FTS) کسب و کار روسی خود را ثبت نمایید: فرم درخواست ثبت شامل امضاهای محضری (هزینه 200 روبل) کپی مدارک تاسیس شرکت مدارک جهت اثبات وضعیت حقوقی موسسان کسب و کار دریافت هزینه ثبت ایالتی (معادل 4000 روبل) یک کپی از فرم درخواست ثبت نام در وبسایت FTS موجود میباشد.

متن اصلی:

First, Rid Your Home of Other Allergens You want to give your potential cat an even playing field, don't you? That is best done by first, ridding your home of as many other allergens as possible, such as mites, dust, and mold. Most airborne allergens (including cat dander) cling to soft material, such as curtains, drapes, fabric-covered furniture, rugs, and carpeting.

متن ترجمه شده:

اول باید خانه تان را از چیزهای دیگری که باعث حساسیت میشود خالی کنید.شما میخواهید به گربه بالقوه تان یک زمین بازی مسطح بدهید، درست است؟ بهترین راه آخ خلاص شدن از دیگران است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 14%
راضی 57%
متوسط 29%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.7 از 10
احسان محمدی
1399/06/22
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سهیلا شاهوردی
1399/06/16
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

تحویل به موقع انجام شد. اما نیاز به اصلاح بیشتری داشت.

راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
با ما گفتگو کنید