موسی دوستی راد

موسی دوستی راد

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

موسی دوستی راد

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه عمران

فوق لیسانس عمران- زلزله از دانشگاه خواجه نصیر

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • مهندسی عمران [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -