محمد حسین راد

محمد حسین راد

7 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد حسین راد

7 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

علوم انسانی: روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، آموزش زبان.

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • حقوق [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -