امیرحسین گلابدار

امیرحسین گلابدار

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرحسین گلابدار

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه مکانیک و عمومی

دانشجو و فعال

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -