ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

علیرضا فلامرزی جهرمی

 • 2 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علیرضا فلامرزی جهرمی

 • 2 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.1 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 33 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
43 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه دامپزشکی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی و صنایع غذایی

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه شیراز هستم و متعاقب رشته ای که در آن تحصیل می کنم توانایی برگردان و ترجمه متون انگلیسی به فارسی در زمینه دامپزشکی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی و تا حدی صنایع غذایی را دارم.

43 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The gastrophrenic ligament is divided, and the fat pad usually found anterior to the cardia is removed to improve exposure of the angle of His, adding the full exposure of the left crus to complete the dissection and to determine the presence of a hiatal hernia. In case such a hernia is discovered, a formal closure of the hiatus is mandatory, since gastroesophageal reflux disease (GERD) and other complications are associated with its presence in the postoperative period.

متن ترجمه شده:

رباط گاستروفرنیک جدا شده و بالشتک چربی، که معمولاً در قسمت قدامی دریچه کاردیا حضور دارد، برای در معرض قرار گرفتن بهتر زاویه هیس، برداشته می شود تا کروس چپ دیافراگم، برای تکمیل برش و تشخیص وجود فتق هیاتال، در معرض دید قرار بگیرد. در صورت مشاهده این نوع فتق، بستن کامل آن الزامی است؛ زیرا بروز بیماری رفلاکس اسید معده به مری ( GERD ) و سایر عوارض دیگر در دوره پسا جراحی، با وجود این فتق در دیافراگم مرتبط می باشد.

متن اصلی:

Genes are regions on chromosomes which carry specifi c information for the production of proteins. Advancement in science, especially in medical research, has led to the identifi cation and isolation of genes responsible for human diseases. A person carrying the defect in a specifi c gene might develop disease, which may be inheritable. In gene therapy, nucleic acid is the therapeutic agent.

متن ترجمه شده:

ژن ها نواحی موجود بر روی کروموزوم ها می باشند که حاوی اطلاعات بخصوصی برای تولید پروتئین ها هستند. پیشرفت علم، بخصوص در زمینه تحقیقات پزشکی، باعث شده است که امکان شناسایی و جداسازی ژن های دخیل در ایجاد بیماری ها در انسان فراهم آورده شود. هنگامی که یک ژن بخصوص در یک شخص دارای یک ناهنجاری مرتبط با یک بیماری باشد، آن شخص می تواند آن بیماری رو در خود بروز دهد و این اختلال می تواند وراثت پذیر باشد. در ژن درمانی، نوکلئیک اسید به عنوان عامل درمانی به حساب می آید.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 48%
راضی 48%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.7 از 10
سارا نیری
1400/02/28
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

ترجمه روان و خوبی بود، تنها مشکلی که وجود داشت، عدم رعایت اصول نگارشی و نیم‌فاصله بود. در صورت رعایت نیم فاصله قابلیت تبدیل به بهترین نویسنده را دارند.

راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
فاطمه کاکا
1400/02/20
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-کشاورزی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
با ما گفتگو کنید