محمد مهدی صانع وطنی

محمد مهدی صانع وطنی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد مهدی صانع وطنی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ایی در زمینه مکانیک

دانشجو ارشد مکانیک دارای مدرک آیلتس ۶.۵

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -