رضا نیک پیام

رضا نیک پیام [ کد 27044 ]

1 ماه پیش فعال بوده | 5 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

رضا نیک پیام [ کد 27044 ]

1 ماه پیش فعال بوده | 5 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

عضو تیم ترجمه درساور

سعی میکنیم با کمترین زمان بهترین را ارایه کنیم

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • علم شیمی

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  I was standing on stage in front of over 2,000 men, all dressed in black. I don’t normally dress up when I speak, but for this event it was required, so I had on a black suit, black shirt, and black tie. As I started my presentation, I was nervous, because the men in this room had come not only to learn how to grow their companies, but also how to “have it all” and be successful in business, in life, and in relationships.

  متن ترجمه شده:

  من جلوی 2000 نفر روی استیج که لباس مشکی پوشیده بودند ایستاده بودم. معمولا من وقتی سخنرانی میکنم لباس مناسبی نمیپوشم اما برای این موقعیت من یک شلوار، پیراهن و یک کروات مشکی پوشیدم.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  As we go through life, relationships fade in and out of view. You may have stayed in the same city up until now, but your friends and former colleagues may have not. As you look toward your new destination, consider the weak ties (acquaintances) and the dormant ties (old friends or colleagues) in your existing social circle. Check your social media channels and alumni databases from school or past employers. You may find that you already know someone who lives

  متن ترجمه شده:

  همانطور که ما در زندگی پیش میرویم، روابطی در دیدگاه ما ظاهر و گاهی از بین میرود. شما ممکن است دز یک شهر مانده باشید، اما دوستانتان یا همکارانتان ممکن است اینطور نباشند، همانطور که شما به سرنوشتتان مینگرید، با احتساب روابط ضعیف(آشنایان) و روابط خاموش(دوستان و یا همکاران قدیمی)، در چرخه ی اجتماعی شما. کانال های اجتماعی خود و افراد فارغ التصیل از مدرسه یا افرادی از فبل به سرکار رفتند راطبررسی کنید. شما ممکن است...

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -