زینب غنی

زینب غنی [ کد 27663 ]

6 روز پیش فعال بوده | 5 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زینب غنی [ کد 27663 ]

6 روز پیش فعال بوده | 5 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.7 از 10
توسط کارفرمایان [ از 7 رأی ]

مترجم حرفه ای در زمینه ی حقوق

در زمینه ی ترجمه متون حقوقی، جامعه شناسی و متون نظری حوزه ی علوم انسانی مهارت دارم

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • حقوق
 • سیاسی و روابط بین الملل

نمونه‌کار های انجام شده

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Despite these occupational risks and the immediate need for health system interventions to support nurses, nursing also has unique responsibilities in the COVID-19 outbreak. The experience of medical staff responding to SARS shows that the effects on medical staff members’ mental health have not only shortterm but also long-term impacts and that the value of effective support and training is meaningful

  متن ترجمه شده:

  علی رغم این مخاطرات حرفه ای و نیاز فوری به مداخله سیستم درمانی برای حمایت از پرستاران، پرستاری نیز مسئولیت های منحصر بفردی در شیوع کوید 19 دارد. تجربه برخورد کادر درمانی با سارس نشان می دهد که تأثیراتی که بر سلامت روانی اعضای کادر درمان گذاشته می شود نه تنها دارای پیامدهای کوتاه مدت بلکه بلند مدت نیز هستند و اینکه حمایت و آموزش موثر واجد ارزشی معنی دار هستند.

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Most people consider life a battle, but it is not a battle, it is a game. It is a game, however, which cannot be played successfully without the knowledge of spiritual law, and the Old and the New Testaments give the rules of the game with wonderful clearness. Jesus Christ taught that it was a great game of Giving and Receiving. "Whatsoever a man soweth that shall he also reap." This means that whatever man sends out in word

  متن ترجمه شده:

  بیشتر مردم زندگی را یک مبارزه می دانند، اما زندگی مبارزه نیست، یک بازی است. زندگی یک بازی است که در هر حال بدون آگاهی از قانون معنوی و عهد قدیم و عهد جدید که قوانین بازی را با وضوحی شگفت انگیز بین می کنند، نمی توان موفقیت آمیز آن را بازی کرد. عیسی مسیح معتقد بود زندگی بازی عظیمی از بخشیدن و دریافت کردن است. «انسان هر چه بکارد، همان را درو خواهد کرد» به این معنی است که هر چه انسان در گفتار یا رفتار خود بروز دهد، به خودش بازخواهد گشت؛ هر چه بدهد، دریافت خواهد کرد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 57%
راضی 29%
متوسط 0%
ناراضی 14%
 • کیفیت ترجمه
  8.6 از 10
  تحویل به موقع
  9.7 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8.7 از 10
  سعید معینی 1399/04/27
  عنوان سفارش:مقاله
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | سیاسی و روابط بین الملل | دو ستاره

  به لحاظ نگارش ضعیف ترجمه معمولی در کل ناراضی ناراضی ام

  ناراضی
  کیفیت ترجمه
  5 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  5 از 10
  پویا دلاوری 1399/04/08
  عنوان سفارش:حقوق بین الملل ورزش
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | حقوق | دو ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10