ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محدثه امیری

  • 6 روز پیش فعال بوده
  • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محدثه امیری

  • 6 روز پیش فعال بوده
  • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه ی پزشکی

اولین تجربه ی ترجمه ی بنده در سال 83 بوده ، ام به عنوان حرفه از حدود 10 سال پیش ترجمه می کنم در رشته های گوناگون، اما ترجیح من در زمینه هایی است انتخاب شد.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Depression (major depressive disorder) is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel, the way you think and how you act. Fortunately, it is also treatable. Depression causes feelings of sadness and/or a loss of interest in activities once enjoyed.

متن ترجمه شده:

افسردگی (اختلال عمده ی افسردگی) یک بیماری شایع و جدی است که احساس منفی ای در شما ایجاد کرده و بر طرز تفکر و عملکرد شما تاثیر منفی می گذارد. خوشبختانه، قابل درمان است. افسردگی موجب ایجاد ناراحتی و بی انگیزگی در انجام فعالیت هایی که در گذشته از آنها لذت می بردید، می گردد.

متن اصلی:

The average couples counseling is 12 sessions, however it can be varying for each couple. Most times after a couple of sessions you should know if the therapy is working. Couples counseling should help you and your partner communicate better in a more positive and effective manner.

متن ترجمه شده:

میانگین مشاورهی زوجین 12 جلسه میباشد، اما ممکن است برای هر زوجی این تعداد متفاوت باشد. غالبا، پس از چند جلسه مشاوره، میدانید که آیا این روش درمان عمل می کند یا خیر. مشاوره ی زوجین به شما وهمسرتان کمک می کند تا ارتباط مثبت و موثرتری داشته باشید.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید