فاطمه صاحبی

فاطمه صاحبی

2 ماه پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه صاحبی

2 ماه پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

عمومی

مدرس و مترجم زبان انگلیسی از سال ۹۰ تا کنون

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -