ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حکیمه جعفریان

 • 3 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حکیمه جعفریان

 • 3 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
10 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 4 رأی ]
7 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه های فنی مهندسی و پزشکی و مالی

مترجم حرفه ای در زمینه های فنی مهندسی و پزشکی و مالی و متن عمومی
با سابقه ترجمه در موسسات مختلف آنلاین

7 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Around 40 years ago, we saw yet another development in currency 52 when we decided to start using credit cards and debit cards. 53 Just like previous advances in currency, these advances came about 54 as a way to use new technology to improve our financial system. 55 But in the last forty years a lot has happened. 56 Even though we've seen the rise of the Internet 57 and an information revolution, our system of money has not reflected these changes and still rooted in the past. Bitcoin 60 Enter bitcoin - the first form of truly digital money.

متن ترجمه شده:

حدود 40 سال قبل پیشرفتی دیگر در ارزها را مشاهده کردیم 52 وقتی تصمیم گرفتیم از کارتهای اعتباری استفاده کنیم 53 این پیشرفتها درست مثل پیشرفتهای قبلی انجام شدند 54

متن اصلی:

Neuromarketing Research Techniques Neuromarketing research techniques vary greatly, but they all focus on understanding the same thing: how our mind works. There are contemporary means to gather neuromarketing data like neuroimaging methods (EEG scans, fMRI scans), eye tracking or more psychological techniques like facial coding.

متن ترجمه شده:

روش های تحقیق بازاریابی عصبی روش های تحقیق بازاریابی عصبی تنوع بسیاری دارند، اما همگی روی درک یک موضوع متمرکز هستند: مغز ما چگونه کار می کند. روش های نوینی از جمله روش های تصویربرداری عصبی (مانند اسکن EEG و fMRI)، ردیابی چشمی یا روش های فیزیولوژیکی دیگر مانند کدگذاری چهره برای جمع آوری داده های بازاریابی عصبی وجود دارند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
هاتف کوزه چی
1399/10/06
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
آنیتا هادیزاده
1399/09/09
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید