حامد میرزاحسینی

حامد میرزاحسینی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حامد میرزاحسینی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای مدیریت

11 سال مترجم داوطلب و حرفه ای در ویکی پدیای فارسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • مدیریت [معمولی]
 • تاریخ [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  To bring out a natural and calming hue, it’s advisable to use natural light whilst shooting babies. Use the natural light seeping in through the windows, preferably during mornings and late evenings. Let the light wash over the baby’s face at a 45-degree angle, this makes for a good rule of thumb. Avoid shooting during the afternoon, as the sun rays will be too strong at that time and can hurt the baby’s skin.

  متن ترجمه شده:

  برای گرفتن یک تصور طبیعی و آرامش‌بخش، توصیه می‌شود که در هنگام عکس‌برداری از نوزادان، از نور طبیعی استفاده کنید. از نوری استفاده کنید که از پنجره به داخل می‌آید.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  First, Rid Your Home of Other Allergens You want to give your potential cat an even playing field, don't you? That is best done by first, ridding your home of as many other allergens as possible, such as mites, dust, and mold. Most airborne allergens (including cat dander) cling to soft material, such as curtains, drapes, fabric-covered furniture, rugs, and carpeting.

  متن ترجمه شده:

  ابتدا خانه خود را از دیگر مواد آلرژی‌زا خالی کنید. شما می‌خواهید برای گربه خود یک محیط مناسب بازی فراهم کنید. درسته؟ برای این کار ابتدا باید خانه خود را عاری از...

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -