عالیه شیرمحمدلی

عالیه شیرمحمدلی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عالیه شیرمحمدلی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم متون انگلیسی

من چون از کودکی در حال یادگیری زبان انگلیسی بودم درتوان خودم میبینم که متن های انگلیسی رو به فارسی برگردونم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -