ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شیرین بکتاش

 • 9 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شیرین بکتاش

 • 9 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 33 رأی ]
57 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی صنایع، مدیریت، بازرگانی،تجارت بین الملل، پزشکی و ...

دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع
10 سال تجربه کاری و عملی در زمینه بازرگانی خارجی و تحقیق و توسعه

57 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Originally, BI systems were defined as a collective term for data analysis tools that allow for timely, relevant and easy-to-use information. Today, this definition is still valid, as BI provides significant improvements to the traditional DSS. In addition to the support provided to the strategic level, BI systems are also helpful in enhancing the planning and control activities performed by firm.

متن ترجمه شده:

در ابتدا ، سیستم های هوشمند تجاری (BI) به عنوان یک اصطلاح جمعی برای ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها تعریف شده بودند که اطلاعات به موقع ، مرتبط و با کاربری آسان را امکان پذیر می ساختند. امروزه ، این تعریف همچنان معتبر است ، زیرا BI پیشرفت های چشمگیری در DSS سنتی ارائه می دهد. علاوه بر ارائه پشتیبانی به سطح استراتژیک، سیستم های BI در تقویت فعالیت های برنامه ریزی و کنترل که توسط شرکت انجام شده نیز مفید هستند.

متن اصلی:

canaloutletsFig. 7 shows the discharge through the outlet estimated using (3)and (4) compared with measurements using flowmeters. Measure-ments were taken over a period of time i.e. under varying tertiarycanal discharges, however only for those outlets which by obser-vation were clearly under free-flowing conditions since (3) and (4)are free-flow equations. In Fig. 7 we set a threshold of ±15% as an acceptable level based on expert opinion.

متن ترجمه شده:

خروجی های کانال شکل 7 تخلیه از طریق خروجی ای که با استفاده از (3) و (4) تخمین زده شده در مقایسه با اندازه گیری های انجام شده با فلومتر را نشان می دهد. اندازه گیری ها در طی یک دوره زمانی مثلاً تحت تخلیه های مختلف کانال سوم انجام شده اند، اما فقط برای آن دسته از خروجی ها که از طریق مشاهده به وضوح تحت شرایط جریان آزاد بودند، زیرا (3) و (4) معادلات جریان آزاد هستند. در شکل 7 ، یک آستانه 15٪ را بر اساس نظر کارشناس ، به عنوان سطح قابل قبول قرار می دهیم.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 82%
راضی 12%
متوسط 6%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
منصور گنجعلی
1398/11/21
 • تخصصی-کشاورزی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
محمد هادی جوانی
1398/11/08
 • تخصصی-قرارداد و اسناد تجاری
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن

ممنون از مترجم

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید