مهدی فرخی فر

مهدی فرخی فر [ کد 30280 ]

6 ساعت پیش فعال بوده | 5 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی فرخی فر [ کد 30280 ]

6 ساعت پیش فعال بوده | 5 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان [ از 30 رأی ]

مترجم متون دانشگاهی

حدود بیست و پنج سال سابقه ترجمه متون دانشگاهی اعم از روانشناسی، مدیریت، کامپیوتر، تربیت بدنی و ...

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • حقوق
 • مدیریت
 • مهندسی عمران
 • روانشناسی
 • سیاسی و روابط بین الملل
 • قرارداد و اسناد تجاری
 • خبر
 • رزومه و انگیزه نامه

نمونه‌کار های انجام شده

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The Business Models Handbook A large number of small and young businesses indicate an embryonic stage while a small number of large companies suggest maturity and old age. Step 2: determine the competitive position of the business This should be easier than determining the life stage. A company in a strong competitive position will have a distinctive product offer, command pre-mium prices, enjoy a significant market share, good growth and high profit-ability. Step 3: plot the position of the business on the matrix In theory this should be easy. In practice, a business might find itself strad-dling two or three different positions. If this is the case, it is worth returning to steps 1 and 2 and revisiting the questions. It should now be possible to position the business in one of the appropriate strategy boxes: ●● New or growing company with a strong or dominant position – aim to defend this position and where possible improve market share. ●● Mature or ageing company with a strong or dominant position – aim to defend this position and grow with the market or consider harvesting profits. ●● New or growing company with a weak position in the market – find a niche in which you can survive or, if the business is not profitable, consider withdrawing from the market. ●● Mature or ageing company with a weak position in the market – if it isn’t possible to improve the competitive position, consider withdrawing from the market. Some things to think about ●● The ADL strategies for growth are worth thinking about for every ­strategic business unit or product. ●● Although positioning a SBU/product in the matrix can be difficult, it is worth attempting as it will be a good pointer for the long-term strategic direction.

  متن ترجمه شده:

  کتاب راهنمای مدل¬های کسب و کار تعداد خیلی زیادی از مشاغل کوچک و نوپا نشان می¬دهند که در آغاز راه تجارت قرار دارند در حالی که تعداد کمی از شرکت¬های بزرگ حکایت از بلوغ و رسیدن به تکامل در امر تجارت دارند. مرحله 2: تعیین موقعیت رقابتی کسب و کار این کار باید آسان¬تر از تعیین مراحل مختلف زندگی باشد. شرکتی که در موقعیت رقابتی شدیدی قرار دارد، پیشنهاد محصولات متمایزی خواهد داشت، قیمت¬های بالاتری را ارائه خواهد کرد، از سهم بازار چشمگیری برخوردار خواهد بود، رشد خوب و سودآوری بالایی خواهد داشت. مرحله 3: ترسیم موقعیت کسب و کار بر روی ماتریس احتمالا این فرایند از نظر تئوری آسان است. ولی یک کسب و کار ممکن است در عمل، خود را در دو یا سه موقعیت مختلف ببیند. اگر اینطور باشد، بهتر است به مراحل 1 و 2 برگشته و سؤالات را مجددا بازنگری کنید. اکنون باید بتوان کسب و کار مدنظر را در یکی از جایگاه¬های مناسب استراتژیکی قرار داد: ●● یک شرکت جدید یا در حال رشد با داشتن موقعیتی برتر یا قدرتمند – هدفش دفاع از این موقعیت و بهبود سهم بازار در صورت امکان است. ●● یک شرکت جاافتاده یا بالغ با داشتن موقعیتی برتر یا قدرتمند - هدفش دفاع از این موقعیت و رشد همراه با بازار یا لحاظ کردن سودآوری¬ است. ●● یک شرکت جدید یا در حال رشد با موقعیتی ضعیف در بازار – زمینه فعالیت خود را که در آن قادر به ادامه حیات هستید، پیدا کنید؛ یا اگر آن کسب و کار سودآور نیست، به فکر خروج از بازار باشید. ●● یک شرکت جاافتاده یا بالغ با موقعیت ضعیف در بازار - اگر امکان بهبود موقعیت رقابتی برای شما وجود ندارد، به فکر خروج از بازار باشید. چند مورد برای تفکر کردن ●● رشد استراتژی¬های ADL (فعالیت¬های روزمره زندگی)، ارزش تفکر در مورد تمامی واحدهای کسب و کار استراتژیک یا محصولات را دارد. ●● اگرچه گنجاندن یک SBU (واحد کسب و کار استراتژیک)/ یا یک محصول در ماتریس می‌تواند دشوار باشد، اما تلاش در جهت انجام این کار ارزشمند است زیرا شاخص خوبی برای جهت¬گیری¬های بلندمدت استراتژیک می¬باشد.

 • سیاسی و روابط بین الملل
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  This first decade in the history of occupation, 1967 to 1977, has been portrayed in more than one Israeli publication as the enlightened decade – ten years of opportunities for peace and progress for the Palestinians that they themselves later destroyed.1 A more focused look also reveals another reality – that of consolidating a unilateral rule that incarcerated the people of the Occupied Territories as inmates for life – them, their children and their grandchildren. From the fi rst day of this decade, their life was governed by a bureaucracy that would deem them a potential threat and source of danger unless they succumbed totally to its whims and demands. The responsibility for deceiving the world during that decade lies solely with the Labour party (and, within it, also the late Shimon Peres, who after his death in 2016 was hailed as the champion of peace). The thirteenth government shrunk somewhat aft er the euphoric years of 1967, and decision-making was transferred back to where it was before the war: in the hands of the Labour movement, where it would remain until 1977.

  متن ترجمه شده:

  این دهه از سال 1967 تا 1977، به عنوان اولین دهه در تاریخ اشغال شناخته می¬شود و در چند نشریه اسرائیلی به عنوان دهه روشنگری، یعنی؛ ده سال فرصت برای صلح و آرامش فلسطینیان و پیشرفت آنها که خودشان بعدا آن را خراب کردند، ترسیم شده است.1 یک نگاه متمرکزتر به این موضوع باعث آشکار شدن واقعیت دیگری نیز می‌شود: تثبیت و تقویت قانونی یک‌جانبه که مردم سرزمین‌های اشغالی، فرزندان و نوه‌هایشان را به عنوان محبوس شدگانی در سکونتگاه خود محدود می‌کرد. از همان روزهای اول این دهه، زندگی فلسطینیان تحت سلطه¬ی یک بوروکراسی بود که آنها را تهدیدی بالقوه و منبعی خطرناک می¬دانست مگر اینکه کاملا تسلیم تصمیمات و خواسته¬های آن می¬شدند. فقط حزب کارگر را می¬توان مسئول فریب جهانیان در آن دهه دانست (و در آن دهه، شیمون پرز فقید نیز که پس از مرگش در سال 2016 به عنوان قهرمان صلح مورد تحسین قرار گرفت، می¬تواند در این زمره افراد قرار گیرد). دولت سیزدهم پس از سال‌های سرمستی آغاز شده از 1967 تا حدودی کوچک شد و پس از تصمیم‌گیری¬های اتخاذ شده به جایی برگشت که قبل از جنگ در آن نقطه بود: یعنی؛ در دستان جنبش کارگری، که تا سال 1977 در آنجا باقی ماند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 57%
راضی 40%
متوسط 3%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.3 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.1 از 10
  سارا مهدیان 1402/11/28
  عنوان سفارش:ترجمه کتاب سیاسی و روابط بین الملل - 226019
  ترجمه کتاب | انگلیسی به فارسی | سیاسی و روابط بین الملل | دو ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10
  میکائیل بهرامی 1402/02/20
  عنوان سفارش:ترجمه متن حقوق بین الملل
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | حقوق | دو ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10