امیرمحمد نیازآبادی

امیرمحمد نیازآبادی

23 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرمحمد نیازآبادی

23 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان [ از 134 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 18 رأی ]

مسلط بر ترجمه و زبان - کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

ماهر، مسلط و متعهد
کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه سراسری مازندران

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • ادبیات و زبان شناسی [خیلی خوب]
 • خبر [خیلی خوب]
 • داستان و رمان [خیلی خوب]
 • اینترنت و تکنولوژی [خیلی خوب]
 • هنر [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • مهندسی کامپیوتر
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  In the testing process, Cloud Service Provider (CSP) examines whether the incoming data is normal or intruded as it is not acquainted with the incoming data. In this testing process, we utilize the RNN classifier in which the dataset with a reduced number of attributes is provided to the RNN. The trained cor responding RNN weights are assigned to the testing process. Finally, the score value is obtained. Based on the RNN score value, the classification decision determines whether the test data is normal or intruded. Thus, the obtained score value is assessed with Eq.

  متن ترجمه شده:

  ازآن‌جاکه ارائه‌دهنده سرویس ابری درباره داده دریافتی اطلاعاتی ندارد طی فرایند آزمایش عادی یا غیرعادی بودن داده دریافتی را بررسی می‌کند. ما طی این فرایند آزمایش از طبقه بندی کننده شبکه عصبی بازگشتی استفاده می‌کنیم و در آن مجموعه داده‌ای که تعداد صفت‌هایش کاهش یافته به شبکه عصبی داده می‌شود. سپس وزن‌های شبکه عصبی آموزش داده شده به فرایند آزمایش اختصاص داده خواهد شد. در آخر ارزش امتیاز بدست می‌آید. تصمیم طبقه‌بندی براساس ارزش امتیاز شبکه عصبی بازگشتی عادی یا غیرعادی بودن داده تست را تعیین می‌کند. بنابراین، ارزش امتیاز همراه با هوش هیجانی سنجیده خواهد شد.

 • مالی - حسابداری
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Perhaps the most important advantage of the single-index model is the framework it pro- vides for macroeconomic and security analysis in the preparation of the input list that is so critical to the efficiency of the optimal portfolio. The Markowitz model requires estimates of risk premiums for each security. The estimate of expected return depends on both macroeconomic and individual-firm forecasts. But if many different analysts perform security analysis for a large organization such as a mutual fund company, a likely result is inconsistency in the macroeconomic forecasts that partly underlie expectations of returns across securities.

  متن ترجمه شده:

  شاید مهم‌ترین مزیت طرح تک شاخصی چهارچوبی است که جهت آماده‌سازی فهرست ورودی در اختیار اقتصادکلان و تحلیل امنیتی می‌گذارد و این امر برای بهره‌وری سبد سرمایه‌گذاری بهینه حائز اهمیت است. طرح مارکویتز بر برآورد صرف ریسک‌های اوراق بهادار تمرکز دارد. برآورد بازده مورد انتظار به اقتصادکلان و پیش بینی شرکت‌ها بستگی خواهد داشت. اما تحلیل امنیتی تعداد زیادی تحلیل‌گر برای سازمانی بزرگ مانند شرکتی صندوق مشترک به ناهمسانی در برآوردهای اقتصاد کلان مربوط به بازده مورد انتظار اوراق بهادار منجر می‌شود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 63%
راضی 34%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 67%
راضی 33%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  9.3 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8.9 از 10
  نرگس صادقی 1401/02/28
  عنوان پروژه:ترجمه مهندسی کامپیوتر - 91784
  تخصصی-مهندسی کامپیوتر | فارسی به انگلیسی | خوب | متن

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  Reza Nikbakht 1401/02/26
  عنوان پروژه:METAL MUSIC
  تخصصی-ادبیات و زبان شناسی | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10