ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Narges Najafi

 • 5 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Narges Najafi

 • 5 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 6 رأی ]
9 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه‌ای در زمینه‌ی پزشکی، دامپزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، كشاورز‌ی، زیست‌شناسی و علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه.

مترجم حرفه‌ای در زمینه‌ی پزشکی، دامپزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، كشاورزی، زیست‌شناسی و علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه.

9 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Planning is nothing but thinking before the action takes place. It helps us to take a peep into the future and decide in advance the way to deal with the situations, which we are going to encounter in future. It involves logical thinking and rational decision making. Planning is concerned with setting objectives, targets, and formulating plan to accomplish them. The activity helps managers analyse the present condition to identify the ways of attaining the desired position in future.

متن ترجمه شده:

برنامه ریزی چیزی نیست جز تفکر قبل از شروع کار. به کمک برنامه ریزی می توانیم به آینده سرکی بکشیم و برای رویارویی با شرایطی که در آینده با آن مواجه خواهیم شد چاره ای بیاندیشیم. برای اینکار باید با اندیشه ای استدلالی و تصمیم های منطقی پیش رفت. در واقع برنامه ریزی، مشخص کردن اهداف و ساختن راهی برای رسیدن به آنهاست. اینکار به مدیران کمک می کند تا وضعیت کنونی را ارزیابی کرده و راه رسیدن به جایگاه دلخواه آتی را بیابند.

متن اصلی:

Apart from this there are some limitations in natural fibers. Properties of the Natural fibers vary depending on factors like, age, processing techniques, rainfall and other growing conditions

متن ترجمه شده:

بغیر از این، چندین محدودیت در مورد فیبرهای طبیعی وجود دارد. خصوصیات این فیبرهای طبیعی بسته به فاکتورهایی (مانند سن، تکنیک های رشد دهی، میزان بارندگی و سایر شرایط رشد) متفاوت می باشد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 33%
راضی 50%
متوسط 17%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
7.9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
علی انصاری
1399/01/03
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
حمید حسین پور
1398/11/26
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید