عطیه یوسفی

عطیه یوسفی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عطیه یوسفی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مهندس مکانیک

عطیه دوره لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی اصفهان گذراند و سپس برای اخذ مدرک دکترا در رشته ی مهندسی پزشکی به امریکا مهاجرت کرد.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -