الهه کرباسی زاده

الهه کرباسی زاده

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

الهه کرباسی زاده

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه متون مدیریت عمومی و گردشگری

مترجم مقاله و کتاب در حوزه عمومی مدیریت و گردشگری

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -