محبوبه ایران نژاد پاریزی

محبوبه ایران نژاد پاریزی

3 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محبوبه ایران نژاد پاریزی

3 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه مهندسی برق، کامپیوتر، ریاضیات

دانشجوی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم دانشگاه خواجه نصیر

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
  • مجموعه مهندسی برق [معمولی]
  • مجموعه ریاضیات و آمار [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -