ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

کاظم رعیت دوست

  • 49 دقیقه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کاظم رعیت دوست

  • 49 دقیقه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه مهندسی شیمی

دانشجوی رشته مهندسی شیمی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

This paper has shown the effectiveness of using quaternions in solving IK for humanoid robots and to overcome the singularity problems (e. g. in human-like movements). The transform matrices have been used to calculate the kinematic equations and an analytical closed-form joint solution has been derived to find the required joint angles, fast and efficient in both single-support and double-support phases in the presence of singularities

متن ترجمه شده:

این مقاله کارایی استفاده از کواترنیون‏ ها (چهارگان‏ها) را در حل سینماتیک معکوس (IK) برای ربات ‏های انسان‏ نما و غلبه بر مشکلات تکینگی نشان می‏ دهد (به عنوان مثال حرکات مشابه انسان). برای محاسبه معادلات سینماتیک از ماتریس‏ های انتقالی استفاده شد و برای پیدا کردن زاویه‏ های مورد نیاز مفصل، یک حل تحلیلی فرم‏ بسته مفصل استخراج شد، که در حضور تکین‏ ها، در هر دو مرحله ایستایی (single support) و حمایت دوگانه (double support) سریع و مؤثر می‏ باشد.

متن اصلی:

Navigating the world of natural skincare isn’t easy, and discovering which ingredients are natural is not always very straightforward. However, worry not, as we’re here to help

متن ترجمه شده:

گشت و گذار در دنیای مراقبت از پوست کار راحتی نیست و بیشتر اوقات فهمیدن این که کدام ماده مغذی طبیعی است مشخص نمی باشد. اما نگران نباشید، چون ما اینجا هستیم تا کمک کنیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید