عباس فربد

عباس فربد

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عباس فربد

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

12

11

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • علم شیمی [معمولی]
  • مهندسی مکانیک [معمولی]
  • مهندسی عمران [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -