ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مطهره کسرایی

  • 4 روز پیش فعال بوده
  • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مطهره کسرایی

  • 4 روز پیش فعال بوده
  • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم کتاب و فیلم

دانشجوی ادبیات انگلیسی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Issy Randall refolded the piece of paper and smiled. ‘Are you absolutely sure about this?’ she said to the figure in the easy chair. ‘This is the recipe?’ The old man nodded vehemently. He held up one finger, which Issy recognized immediately as his cue for a lecture. ‘Well, the thing is,’ Grampa Joe began, ‘baking is …’ ‘Life,’ filled in Issy patiently. She’d heard the speech many times before.

متن ترجمه شده:

ایسی راندال دوباره تکه کاغذ را تا کرد و لبخند زد. رو به پیکر درون صندلی راحتی گفت «کاملاراجع بهش مطمئنی؟، این دستور پخته؟» پیرمرد با حرارت سر تکان داد. یک انگشتش را بلند کرد که ایسی فورا فهمید نشانه ی او برای شروع یک سخنرانیست. بابابزرگ جو شروع کرد:«خب قضیه اینه که آشپزی...» ایسی با صبر اضافه کرد:«زندگیه». این سخنرانی را قبلا دفعات زیادی شنیده بود.

متن اصلی:

Everyone sees bullshit, listens to it, and reads it, every single day. At the same time, each of us is guilty of generating it, thinking it, mulling it, and speaking it aloud. We are all morons from time to time, spouting nonsense as we go about our lives, without any real consequences. The crucial thing is to be aware of it and to feel sorry about it; because to err is human, and admitting your faults is halfway to having them forgiven.

متن ترجمه شده:

همه هر روز مزخرف می بینند، به مزخرف گوش می دهند و مزخرف می خوانند. در عین حال، هر یک از ما مسئول تولید این مزخرفات، فکر کردن به آن، اندیشیدن به آن برای مدتی طولانی، و به زبان آوردن آن با صدای بلند هستیم. همه ی ما گاه گداری احمق هستیم، و همان طور که زندگی می کنیم، بدون هیچ نتیجه ی واقعی جوانه ی حماقت می زنیم. نکته ی ضروری این است که از آن آگاه باشیم و به خاطرش احساس تاسف کنیم؛ زیرا اشتباه کردن امری کاملا انسانیست، و اعتراف کردن به خطای خود به معنی پیمودن نیمه ی راه برای بخشاندن آن هاست.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید