نگار باقی

نگار باقی

1 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نگار باقی

1 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم متون تخصصی و عمومی

مترجم متون تخصصی و عمومی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -