ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حسین سام آرام

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین سام آرام

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متعهد مهندس پزشکی

حسین سام ارام هستم
دارای مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریکی از دانشگاه صنعتی همدان با معدل 16.67 و کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد با معدل 17.1
فعلا در حال نوشتن مقالات ژورنالی مستخرج از پایان نامم هستم
توی پایان نامم روی حیوانات آزمایشگاهی یک سری آزمایش انجام دادم و امیدوارم بتونم برای سربازی، در یک آزمایشگاه میمون درون ایران در شهر مشهد جذب بشم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

. The simple truth was that there was no way that Timothy could have had any other father than Stephen. Isobel was not content with this statement of the truth; instead she carried on, as if riding the crest of a wave, “You see,” she went on, “we have never really liked you, Jane, you do not fit into our family.” Later she apologized for her outburst, but from my point of view it was too late.

متن ترجمه شده:

حقیقت ساده این بود که راهی وجود نداشت که تیموتی بتواند پدری جز استفن داشته باشد. ایزوبل از بیان این حقیقت راضی نبود ولی در عوض او بصورتی که انگار خوشحال است ادامه داد : " متوجهی" سپس او ادامه داد "ما هیچ وقت واقعا تو رو دوست نداشتیم,جین,تو درون خانواده ما نمیگنجی." او بعدا بخاطر عصبانیتش معذرت خواهی کرد اما بنظر من دیر شده بود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید