ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حسین سام آرام

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین سام آرام

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
امتیاز ترنسیس
6.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
1 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم

شرح حالی وجود نداره

1 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

. The simple truth was that there was no way that Timothy could have had any other father than Stephen. Isobel was not content with this statement of the truth; instead she carried on, as if riding the crest of a wave, “You see,” she went on, “we have never really liked you, Jane, you do not fit into our family.” Later she apologized for her outburst, but from my point of view it was too late.

متن ترجمه شده:

حقیقت ساده این بود که راهی وجود نداشت که تیموتی بتواند پدری جز استفن داشته باشد. ایزوبل از بیان این حقیقت راضی نبود ولی در عوض او بصورتی که انگار خوشحال است ادامه داد : " متوجهی" سپس او ادامه داد "ما هیچ وقت واقعا تو رو دوست نداشتیم,جین,تو درون خانواده ما نمیگنجی." او بعدا بخاطر عصبانیتش معذرت خواهی کرد اما بنظر من دیر شده بود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 0%
متوسط 100%
ناراضی 0%
نتیجه‌ای یافت نشد.
کیفیت ترجمه
4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
  • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
  • انگلیسی به فارسی
  • معمولی
  • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
با ما گفتگو کنید