سیمین محمدی خاص

سیمین محمدی خاص

6 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سیمین محمدی خاص

6 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه ی متون فلسفی، روانشناسی، ادبیات، زبان

سیمین محمدی- مترجم و معلم زبان انگلیسی- در مقطع کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • حقوق [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • ادبیات و زبان شناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -