15 درصد تخفیف اولین سفارش و 5 درصد تخفیف برای همه از روز دانشجو تا یلدا
داور رشیدی

داور رشیدی [ کد 36476 ]

4 ماه پیش فعال بوده | 4 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

داور رشیدی [ کد 36476 ]

4 ماه پیش فعال بوده | 4 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی- علوم زیستی

کارشناس ارشد دانشگاه ITC هلند - دارای سابقه تدریس و ترجمه زبان انگلیسی تخصصی و عمومی به مدت 15 سال

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Contact the secretary of state’s office as early as possible to discuss your plans for openinga new business. Each state has different regulations. This office will be able to describeall of the state’s legal requirements and direct you to local and county offices for furtherregistration. There is generally a fee required for registering a new business; most often, itis less than $100.

  متن ترجمه شده:

  هر چه سریعتر با دفتر امور ایالتی تماس بگیرید تا در مورد طرح شما برای راه اندازی داد وستد جدید بحث کنیم. هر ایالت برای خود مقررات جداگانه ای دارد. این دفتر می تواند تمام نیازهای قانونی ایالتی را برای شما شرح دهد و شما را به دفاتر محلی و شهرستان هدایت کند تا امور ثبتی بعدی انجام پذیرد. معمولا برای ثبت داد و ستد جدید هزینه ای اخذ می شود که غالبا کمتر از ۱۰۰ دلار است.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  However, it is also clear from the models and themes described above that cognitive ability alone is not sufficient for successful strategic thinking. Other characteristics of thought are required which are not necessarily held by those with the greatest intelligence. I refer to this as the strategic thinking mindset.

  متن ترجمه شده:

  البته واضح است که از مدل ها و تم هایی که در بالا تشریح شدند چنین بر می آید که توانایی شناختی بتنهایی برای تفکر استراتژیک موفق کافی نیست. مشخصه های تفکری دیگری نیز لازمند که لزوما افرادی با هوش آنها را دارا نیستند. من آن را ساختار ذهنی استراتژیک می نامم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -