ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فردین ازهری

 • 43 دقیقه پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فردین ازهری

 • 43 دقیقه پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 146 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از21 رأی ]
221 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم زبان انگلیسی در سطح عمومی و تخصصی

ترجمه انگلیسی به فارسی در زمینه‌های عمومی، مهندسی و پزشکی با کیفیت خوب

221 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The unwanted dgradation, the necessity of frequent cleaning which eventually would result in high treatment cost, and often process failure. Bacteria, fungi, and eposition/growth of microorganisms on or within the membrane surface results in biofouling of the membrane. Generally, any fouling resulting from microbial colonization and biofilm formation is considered biofouling. Very few organisms present in the feed water can lead to significant biofouling of the membrane. Even membranes using pre-treated influent with substantial removal of microbe is susceptible to significant biofouling [14, 15].

متن ترجمه شده:

تخریب ناخواسته، ضرورت پاکسازی مکرر که در نهایت منجر به هزینه بالای فرآوری و شکست فرایند می‌گردد. رشد باکتری، قارچ، و میکرو ارگانیسم‌ها بر روی سطح غشاء یا درون آن منجر به آلودگی بیولوژیکی می‌شود. بطورکلی، هر نوع آلودگی حاصل از تجمع میکروبی و تشکیل زیست لایه، آلودگی زیستی نامیده می‌شود. تعداد اندکی از ارگانیسم‌های موجود در آب می‌تواند سبب آلودگی زیستی چشم‌گیری شود. حتی غشاهایی که از ارگانیسم‌های تاثیرگذار از پیش فرآوری شده با میکروب‌زدایی بالا استفاده می‌کنند، مستعد آلودگی بیولوژیکی هستند.

متن اصلی:

In edge layer, CNC machine tools, smart robots, sensors, terminals, and edge connection devices, not only produce data, but also have the capacities of data analysis and procVS is a collection of various multiple-dimensional models, which are the faithful mapping of PS. Ss provide system support and services for DTS. Data from PS, VS and SS are integrated and fused in SDTD. Through the ultra-high- fidelity mapping and real-time interaction among PS, VS, Ss and SDTD, the production elements management, pro- duction planning, production process control in DTS are optimized.

متن ترجمه شده:

در لایه لبه، ابزارهای ماشین‌کاری CNC، ربات‌های هوشمند، ترمینال‌ها، و دستگاه‌های اتصال لبه نه تنها داده‌هایی را تولید می‌کنند، بلکه دارای ظرفیت تحلیل داده نیز هستند و procVS یک مجموعه مدل‌های چندبعدی است که در واقع نمایش دقیقی از کارگاه‌های فیزیکی را ارائه می‌دهد. سیستم‌های خدماتی، پشتیبانی سیستم و سرویس‌هایی را برای کارگاه همزاد دیجیتال فراهم می‌کنند. داده‌های حاصل از کارگاه فیزیکی، کارگاه مجازی، و سیستم‌های خدماتی در داده همزاد دیجیتال کارگاهی ادغام می‌شوند. . مدیریت عناصر تولیدی، برنامه‌ریزی تولید، کنترل فرآیند تولید در سیستم‌های همزاد دیجیتال از طریق نگاشت با کیفیت بالا و تعامل بین سیستم‌های فیزیکی، سیستم‌های مجازی، سیستم‌های خدماتی و داده همزاد دیجیتال کارگاهی بهینه می‌شوند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 72%
راضی 24%
متوسط 3%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 14%
راضی 67%
متوسط 19%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امین عمادی
1399/11/28
 • تخصصی-هنر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
ساینا حمزه زاده
1399/11/28
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.4 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.3 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

برخی از جملات روان نبودند.

متوسط
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-زمین شناسی و معدن
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید