ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فردین ازهری

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فردین ازهری

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 135 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از20 رأی ]
204 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم زبان انگلیسی در سطح عمومی و تخصصی

ترجمه انگلیسی به فارسی در زمینه‌های عمومی، مهندسی و پزشکی با کیفیت خوب

204 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The principal factors namely smoothened value, changes in the smoothened value and the trend estimate are analyzed for the forecast of stock market. Forecasting error is calculated from the difference of peak value and the forecast value. Share values of a bank for three consecutive years are analyzed. Values are saved for each and every month and the variations are monitored carefully. The factors related to stock market are tabulated and graphs are plotted. It is concluded that the stock market follows Brownian motion and hence it is considered as fractals sets

متن ترجمه شده:

فاکتورهای عمده به نام مقدار هموارسازی شده، تغییرات در مقدار هموارسازی شده و تخمین روند برای پیش‌بینی سهم بازار تحلیل می‌شوند. خطای پیش‌بینی از اختلاف بین مقدار بیشینه و مقدار پیش‌بینی حاصل می‌شود. ارزش سهام بانک در طی سه ماه متوالی بطور دقیق تحت کنترل قرار می‌گیرد. عوامل مرتبط با بازار سهام جدول‌بندی شده و نمودارهای مربوطه ترسیم می‌شوند. چنین نتیجه‌گیری می‌شود که بازار سهام حرکت براونی را دنبال می‌کند و از این رو، به عنوان مجموعه‌های فرکتال مد نظر قرار می‌گیرد.

متن اصلی:

The main reason to prune tomato plants is that it helps your plant direct its energy toward producing fruit rather than producing more foliage. Unpruned foliage will eventually grow into new branches that will form fruit, but most experienced growers advise that tomatoes should be pruned to not only produce larger fruit earlier in the season but also to protect the plants against pest and disease problems.

متن ترجمه شده:

دلیل اصلی برای هرس گیاه گوجه فرنگی این است که این کار به گیاه کمک می‌کند تا انرژی خود را به جای تولید شاخ و برگ، روی میوه متمرکز سازد. در نهایت، شاخ و برگ هرس نشده رشد کرده و میوه تولید می‌کند، اما بسیاری از پرورش‌دهندگان باتجربه توصیه می‌کنند که گیاه گوجه فرنگی باید هرس شود تا نه تنها بتواند میوه بزرگتری ثمر دهد، بلکه گیاهان را نسبت به آفت و بیماری محافظت کند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 72%
راضی 24%
متوسط 4%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 15%
راضی 70%
متوسط 15%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
marjan بی نام
1399/09/02
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
علي جعفريان
1399/09/02
 • تخصصی-زمین شناسی و معدن
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.6 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.4 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-زمین شناسی و معدن
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-کشاورزی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید