فردین ازهری

 • 10 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فردین ازهری

 • 10 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 115 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از7 رأی ]
170 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم زبان انگلیسی در سطح عمومی و تخصصی

ترجمه انگلیسی به فارسی در زمینه‌های عمومی، مهندسی و پزشکی با کیفیت خوب

170 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

First, you need to plan out your ERP implementation steps and delegate these across your ERP implementation team. Here’s an at-a-glance checklist, for a more detailed plan, we have a free, downloadable ERP implementation schedule. Before getting your implementation rolling, you need to prepare for the main project phases: • An ERP implementation schedule • Data migration and integration process • ERP user training • Testing and go-live plan

متن ترجمه شده:

در ابتدا شما نیاز دارید تا گام‌های اجرای ERP خود را برنامه‌ریزی کنید و این موارد را در کل تیم اجرای ERP خود گسترش دهید. در اینجا، چک ‌لیست مختصری از یک برنامه تفصیلی وجود دارد، و ما زمان‌بندی اجرای ERP رایگان و قابل دانلودی را در اختیار داریم. قبل از اجرای زمان‌بندی، شما نیاز دارید تا خود را برای فازهای پروژه آماده کنید: • زمان‌بندی اجرای ERP • فرآیند انتقال داده و ترکیب آن‌ها • آموزش کاربر ERP • برنامه تست و اجرا

متن اصلی:

And if you wanted to know the average age, you could easily compute another descriptive statistic that identifies this number (that one’s called the mean). Both of these simple descriptive statistics are used to describe data. They do a fine job allowing us to represent the characteristics of a large collection of data such as the 22 cases in our example.

متن ترجمه شده:

و اگر می‌خواهید میانگین سن را بدانید، می‌توانید به آسانی آماره توصیفی دیگری را محاسبه کنید که این مقدار عددی را تعیین می‌کند (این آماره، میانه نامیده می‌شود). هر دو این آماره‌های ساده برای توصیف داده‌ها استفاده می‌شوند. آن‌ها به ما این امکان را می‌دهند تا خصوصیات مجموعه عظیمی از داده‌ها را همانند22 مورد ذکر شده در مثال، نمایش دهیم.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 77%
راضی 18%
متوسط 3%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
هاتف کوزه چی
1399/05/12
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
ابراهیم امیری
1399/05/04
 • تخصصی-هوافضا
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.2 از 10
تحویل به موقع
9.1 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-هوافضا
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب

ترجمه دقیق و قابل‌فهم بود اما ساختارها فارسی نبودند و ترجمه بودن متن به‌راحتی حس می‌شد.

راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-محیط زیست و منابع طبیعی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب

ترجمه‌ی خوب و به‌موقع؛ رعایت اکثر اصول نگارشی

راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید