ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فردین ازهری

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فردین ازهری

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 161 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از26 رأی ]
244 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم زبان انگلیسی در سطح عمومی و تخصصی

ترجمه انگلیسی به فارسی در زمینه‌های عمومی، مهندسی و پزشکی با کیفیت خوب

244 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

As parents navigate how their children are exposed to sexual content, sexual education, and manage their child’s sexual development, it can be difficult to determine if the sexual behaviors of your children are typical or indications of a problem,or even abuse.Children learn about the world through exploratory play,and that includes exploratory sexual play.The challenge is to respond in a way that invites open communication and understanding when behavior is age-appropriate sexual curiosity or whether your child is in need of professional help.

متن ترجمه شده:

هر چه والدین به بررسی نحوه قرارگیری کودک خود در برابر محتوای جنسی، آموزش جنسی و کنترل رشد جنسی می‌پردازند، تعیین اینکه آیا رفتارهای جنسی کودک شما عادی است و یا اینکه نشانه‌ای از یک مشکل و یا حتی اعتیاد جنسی است، می‌تواند دشوار باشد. کودکان از طریق بازی‌های اکتشافی که می‌تواند شامل بازی‌های جنسی نیز باشد، در مورد دنیای پیرامون خود یاد می‌گیرند. چالش فعلی پاسخ‌گویی به روشی است که اط طریق آن ارتباطاات آزاد و ادراک را در رابطه با اینکه چه زمانی برای کنجکاوی جنسی کودک مناسب است و یا اینکه آیا کودک شما نیازمند کمک یک فرد متخصص است، فراهم گردد.

متن اصلی:

The CTDI is a dose metric originally developed for CT applications. The CTDI took into account the direct exposure of the primary beam and the scatter radiation contribution from nearby scanned slices. At that time, only axial acquisitions could be performed in CT, with maximum beam collimations of about 1 cm. After the theoretical definitions, two different practical implementations were proposed by FDA and IEC, changing the integral limits from infinity to ± 7 T for FDA and to ± 50 mm for IEC. This last approach became the standard, and the associated index was referred as CTDI100

متن ترجمه شده:

شاخص دوز توموگرافی رایانه‌ای (CTDI) معیار سنجش دوز است که اساسا برای کاربردهای توموگرافی کامپیوتری (CT) توسعه داده شده است. شاخص دوز توموگرافی رایانه ای، تابش مستقیم پرتو اولیه و تشعشعات ثانویه حاصل از تصاویر لایه‌ای جانبی را در نظر می گیرد. در این زمان، تنها تصویربرداری محوری با همسوسازی پرتو در حدود 1cm توسط توموگرافی کامپیوتری قابل انجام است. بعد از تعاریف نظری، دو روش اجرایی و عملی توسط سازمان غذا و دارو (FDA) و آژانس انرژی بین المللی (IEC) ارائه شده است که محدودیت‌های یکپارچگی را از بی‌نهایت به 7T برای سازمان غذا و دارو، و 50mm برای آژانس انرژی بین‌المللی تغییر می دهد. این رویکرد به یک استاندارد تبدیل شده است و شاخص مربوطه با CTDI100 مشخص می‌شود.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 28%
متوسط 3%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 27%
راضی 54%
متوسط 19%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
حمید زارع
1400/05/13
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
آرش دهقانی
1400/05/09
 • تخصصی-تاریخ
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
5 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.7 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-تاریخ
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید