ثريا محمدي ارشد

ثريا محمدي ارشد

8 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ثريا محمدي ارشد

8 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه اي در متن هاي عمومي

توانايي بالا در ترجمه

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -