فاطمه زهرا حقانی مقصودی

فاطمه زهرا حقانی مقصودی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه زهرا حقانی مقصودی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی.مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، ادبیات و علوم انسانی

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی. مترجم حرفه ای در زمینه ی عمومی، ادبیات، علوم انسانی، گردشگری و هنر.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -