ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهران هوروش

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهران هوروش

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی

سابقۀ ترجمۀ صدها هزار کلمه در زمینه‌های مختلف و آشنا به خبرهای روز

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Everyone sees bullshit, listens to it, and reads it, every single day. At the same time, each of us is guilty of generating it, thinking it, mulling it, and speaking it aloud. We are all morons from time to time, spouting nonsense as we go about our lives, without any real consequences. The crucial thing is to be aware of it and to feel sorry about it; because to err is human, and admitting your faults is halfway to having them forgiven.

متن ترجمه شده:

همه چرند می‌بینند، می‌شنوند و می‌خوانند، هر روز خدا. در عین حال، تک‌تکمان در ایجاد، تفکر، مداقه و به‌زبان‌آوردنش مقصریم. همه‌مان گهگاهی ابله می‌شویم و در مشغولیت زندگی بدون پیامدی واقعی چرت صادر می‌کنیم. مهم این است که آگاه و متأسف باشیم؛ چون انسان در طبع خطا می‌کند و قبول تقصیر نیمی از بخشش است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید