مهران هوروش

مهران هوروش

11 ماه پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهران هوروش

11 ماه پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

سابقۀ ترجمۀ صدها هزار کلمه در زمینه‌های مختلف و آشنا به خبرهای روز

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Everyone sees bullshit, listens to it, and reads it, every single day. At the same time, each of us is guilty of generating it, thinking it, mulling it, and speaking it aloud. We are all morons from time to time, spouting nonsense as we go about our lives, without any real consequences. The crucial thing is to be aware of it and to feel sorry about it; because to err is human, and admitting your faults is halfway to having them forgiven.

  متن ترجمه شده:

  همه چرند می‌بینند، می‌شنوند و می‌خوانند، هر روز خدا. در عین حال، تک‌تکمان در ایجاد، تفکر، مداقه و به‌زبان‌آوردنش مقصریم. همه‌مان گهگاهی ابله می‌شویم و در مشغولیت زندگی بدون پیامدی واقعی چرت صادر می‌کنیم. مهم این است که آگاه و متأسف باشیم؛ چون انسان در طبع خطا می‌کند و قبول تقصیر نیمی از بخشش است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -