الناز رومی زاده

الناز رومی زاده

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

الناز رومی زاده

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی و تخصصی

اینجانب در حدود 10 سال معلم زبان در سطوح مختلف بودم و 18 سال نیز به کار ترجمه البته نه به صورت مستمر مشغول بوده ام و در کنارش کارهای دیگری مثل امور دفتری اداری و محتواگذاری وب سایت و مدیریت سایت انجام داده ام

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • حقوق [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -