سید مرتضی  حسینی

سید مرتضی حسینی

8 ماه پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید مرتضی حسینی

8 ماه پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دکتری عمومی پزشکی


GP

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
  • قرارداد و اسناد تجاری [خوب]
  • خبر [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -