سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی [ کد 39814 ]

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید مرتضی حسینی [ کد 39814 ]

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دکتری عمومی پزشکی


GP

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

  • عمومی
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
  • قرارداد و اسناد تجاری
  • خبر

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -