حمزه  قربانی

حمزه قربانی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حمزه قربانی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی مواد

هرچند امروزه دیکشنری های آنلاین بسیاری وجود دارند ولی بایستی یک مترجم حرفه ای در زمینه تخصصی مربوطه اندوخته ای مناسب از ترجمه کلمات انگلیسی و چگونگی استفاده از آن ها را داشته باشد. اینجانب به متون تمام گرایش های مهندسی مواد مسلط هستم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مواد و متالورژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -