کاوه عضدی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کاوه عضدی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 62 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از10 رأی ]
83 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

بدو بدو ترجمه!

سلام!
من دانشجوی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی هستم. حدودا 4 ساله که حرفه ای ترجمه میکنم و دوست دارم با گذر زمان مطالعه بیشتری داشته باشم و تعداد زمینه هایی که توشون توانایی دارم رو بیشتر کنم. شما میتونین پروژه های ترجمه خودتون رو با خیال راحت به من بسپرید و از کیفیت و زمان تحویل به موقع اطمینان کامل داشته باشید!

83 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

But this trembling—which can only come from a certain outside— was already requisite within the very structure that it Its margin was marked in its own (propre) body. In the thinking and the language of Being, the end of man has been prescribed since always, and this prescription has never done anything but modulate the equivocality of the end, in the play of telos and death. In the reading of this play, one may take the following sequence in all its senses: the end of man is the thinking of Being, man is the end of the thinking of Being, the end of man is the end of the thinking of Being. Man, since always, is his proper end, that is, the end of his proper. Being, since always; is its proper end, that is, the end of its proper.

متن ترجمه شده:

با این حال این فروپاشی زبانی در غرب را نمی‌توان به عوامل خارجی ارتباط داد؛ این فروپاشی از درون در حال روی دادن است و متون غربی به مرور زمان معنای خود را از دست می‌دهند. در تفکر و صحبت درباره مفهوم وجود، همواره درباره پایان انسان صحبت شده و این بحث همواره منجر به تعدیل دوگانگی بین غایت (تلوس ) و مرگ می‌شود. در خوانش نمایشنامه زندگی انسان، می‌توان یک فرآیند ثابت را مشاهده کرد: پایان انسان تفکر درباره وجودش است، انسان به معنای «پایان تفکر درباره وجود» است و پایان انسان به معنای «پایان تفکر درباره وجود» است. انسان همواره به معنای «پایان حقیقی» بوده و این پایان، به مثابه «پایان حقیقت انسان» است. وجود همواره هدف انسان بوده و پایان حقیقی آن به مثابه «پایان حقیقت» است.

متن اصلی:

Until the science no longer succeeds in solving the problems it has set for itself, there exists a broad consensus not only in methods but also in interpretations. Yet the term paradigm suggested two things: a much more radical break with the research practices of earlier historians than was the case, and an almost universal acceptance of the new practices by historians who claimed to be scholars of history. yet they have "operated with a sense that their discipline can be practiced with varying degrees of success;' involving interdisciplinary standards. whereas in historical studies the influence is directly on both the questions asked and the answers found. And these questions and conclusions affect method.

متن ترجمه شده:

تا زمانی که علم در حل مسائل پیرامون خود شکست بخورد، درک ما از سازوکار و تفسیر وقایع هم محدود و مبهم باقی خواهد ماند. با این حال، اصطلاح «الگوواره » دو نکته را مطرح می‌کند: 1) یک تفاوت اساسی با روش تحقیق مورخان پیشین و 2) پذیرش تقریبا همه جانبه روش‌های جدید توسط مورخین و محققان دانشگاهی. این در حالی است که محققان روش‌های جدید را «با این آگاهی به کار می‌گیرند که موفقیت آن‌ها، با توجه به شرایط مختلف می‌تواند نسبی باشد». تمرکز اصلی مطالعات تاریخی بر سؤالات و پاسخ‌های به دست آمده است، و این سوالات می‌توانند تاثیر مستقیمی بر نتیجه گیری بر روش تحقیق داشته باشند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 71%
راضی 24%
متوسط 5%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 80%
راضی 20%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
شایان مشهدی
1399/06/24
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سوسن امین جعفری
1399/06/17
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-سیاسی و روابط بین الملل
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

تحویل به‌موقع و کیفیت قابل‌قبول.

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-هنر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید