ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

کاوه عضدی

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کاوه عضدی

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 89 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از15 رأی ]
123 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

بدو بدو ترجمه!

سلام!
من دانشجوی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی هستم. حدودا 4 ساله که حرفه ای ترجمه میکنم و دوست دارم با گذر زمان مطالعه بیشتری داشته باشم و تعداد زمینه هایی که توشون توانایی دارم رو بیشتر کنم. شما میتونین پروژه های ترجمه خودتون رو با خیال راحت به من بسپرید و از کیفیت و زمان تحویل به موقع اطمینان کامل داشته باشید!

123 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

As the on-line transaction has become one of most important day-to-day life activities, security issues related with the on-line transactions has become most crucial part of the financial institutions. We have proposed here fraud detection algorithm for on-line transactional frauds. We developed a decision tree IFDTC4.5 using intuitionistic fuzzy logic and C4.5 decision tree to detect the frauds. Here intuitionistic fuzzy logic helps in considering cognitive properties of attributes, so that the legitimate transactions are not treated as frauds and fraudulent transactions are not treated as legitimate.

متن ترجمه شده:

با توجه به اهمیت فراوان تراکنش های آنلاین به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های روزمره، مسائل امنیتی این تراکنش ها به حیاتی ترین بخش سازمان های مالی تبدیل شده است. ما در این مطالعه یک الگوریتم تشخیص کلاهبرداری را برای تراکنش های آنلاین پیشنهاد کرده ایم. ما با استفاده از منطق فازی شهودی و درخت تصمیم C4.5، یک درخت تصمیم IFDTC4.5 را برای تشخیص کلاهبرداری توسعه داده ایم. استفاده از منطق فازی شهودی در این مطالعه به ما در شناسایی ویژگی های شناختی متغیرها کمک کرده تا تراکنش های قانونی به اشتباه با عنوان «کلاهبرداری» و تراکنش های نادرست با عنوان «قانونی» تعیین نشوند.

متن اصلی:

But this trembling—which can only come from a certain outside— was already requisite within the very structure that it Its margin was marked in its own (propre) body. In the thinking and the language of Being, the end of man has been prescribed since always, and this prescription has never done anything but modulate the equivocality of the end, in the play of telos and death. In the reading of this play, one may take the following sequence in all its senses: the end of man is the thinking of Being, man is the end of the thinking of Being, the end of man is the end of the thinking of Being. Man, since always, is his proper end, that is, the end of his proper. Being, since always; is its proper end, that is, the end of its proper.

متن ترجمه شده:

با این حال این فروپاشی زبانی در غرب را نمی‌توان به عوامل خارجی ارتباط داد؛ این فروپاشی از درون در حال روی دادن است و متون غربی به مرور زمان معنای خود را از دست می‌دهند. در تفکر و صحبت درباره مفهوم وجود، همواره درباره پایان انسان صحبت شده و این بحث همواره منجر به تعدیل دوگانگی بین غایت (تلوس ) و مرگ می‌شود. در خوانش نمایشنامه زندگی انسان، می‌توان یک فرآیند ثابت را مشاهده کرد: پایان انسان تفکر درباره وجودش است، انسان به معنای «پایان تفکر درباره وجود» است و پایان انسان به معنای «پایان تفکر درباره وجود» است. انسان همواره به معنای «پایان حقیقی» بوده و این پایان، به مثابه «پایان حقیقت انسان» است. وجود همواره هدف انسان بوده و پایان حقیقی آن به مثابه «پایان حقیقت» است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 75%
راضی 21%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 73%
راضی 27%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
شهرزاد صبوری
1399/09/05
 • تخصصی-سیاسی و روابط بین الملل
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سجاد باقرپور
1399/09/04
cii
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-سیاسی و روابط بین الملل
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید