مهسا قرائیان

مهسا قرائیان

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهسا قرائیان

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

پزشک

پزشک عمومی، در حال اخذ تخصص داخلی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • پزشکی [خوب]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -