زهرا رجایی

زهرا رجایی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهرا رجایی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم مقالات تخصصی کامپیوتر

ده سال سابقه ترجمه مقالات تخصصی- دارای مدرک MSRT

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -