ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

الهام تبریزیان

 • 37 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

الهام تبریزیان

 • 37 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 62 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از10 رأی ]
75 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

شیمی آلی

دکتری شیمی آلی-دارای 14 مقاله ISI و یک US Patent

75 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The actual separation of each component in the sample is carried inside a column; however this separation needs to be "collected" for us to be able to see it. The detectors are used for this purpose. The separated components are monitored and expressed electronically. There is no universal detector that can monitor all compounds and there are many detectors used for LC analysis. Some are listed below.

متن ترجمه شده:

جداسازی واقعی اجزای موجود در نمونه از یکدیگر، در داخل ستون انجام می¬شود. اما این اجزای جداسازی شده باید «جمع آوری» شوند تا ما بتوانیم آنان را ببینیم. برای این منظور از آشکارساز استفاده می¬شود. در آشکارساز، اجزای جداسازی شده کنترل شده و به صورت الکترونیکی نشان داده می¬شوند. هیچ آشکارسازی وجود ندارد که بتواند تمامی ترکیبات را شناسایی کند، به همین دلیل در آنالیز گروماتوگرافی مایع از چندین آشکارساز استفاده می¬شود. توضیحات مربوط به برخی از این آشکارسازها در ادامه بیان شده است.

متن اصلی:

Despite these limitations, EGCG is able to promote non-amyloidogenic processing of amyloid precursor protein (APP) by upregulating α-secretase preventing brain β-amyloid plaque formation, a hallmark of Alzheimer’s disease and a common finding in HIV infection. The use of this green tea polyphenol provided promising preclinical results in mouse models of both diseases. However, the translation into clinical use highlighted the limitations related to poor bioavailability and inefficient delivery to the central nervous system (CNS).

متن ترجمه شده:

علیرغم وجود این محدودیت ها، EGCG قادر است از طریق تنظیم مثبت آلفا-سکرتاز و جلوگیری از تشکیل پلاک بتا-آمیلوئید در مغز (که علامت بارز بیماری آلزایمر و در عفونت HIV است)، پردازش غیر آمیلوئیدوژنیک پروتئین پیش ساز آمیلوئید (APP) را بهبود بخشد. استفاده از پلی فنول موجود در چای سبز نتایج پیش بالینی امیدوار کننده ای را در موش های مدل هر دو بیماری نشان داد. اما استفاده بالینی از این روش، محدودیت هایی از جمله فراهمی زیستی کم و رهایش ناکارآمد به سیستم عصبی مرکزی (CNS) را از خود نشان داد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 66%
راضی 31%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 90%
راضی 10%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
9.2 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.5 از 10
علی حاجی حسینی
1400/06/21
 • تخصصی-علم شیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
SETAREH HAMI
1400/06/15
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-علم شیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید