الهام تبریزیان

الهام تبریزیان [ کد 43662 ]

9 ماه پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

الهام تبریزیان [ کد 43662 ]

9 ماه پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان [ از 73 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 10 رأی ]

شیمی آلی

دکتری شیمی آلی-دارای 14 مقاله ISI و یک US Patent

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • علم شیمی
 • عمومی
 • مواد و متالورژی
 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • زمین شناسی و معدن

نمونه‌کار های انجام شده

 • علم شیمی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Qualification Phases Instrument qualification is not a single continuous process, but instead results from several discrete activities. For convenience, these activities can be grouped into four phases: design qualification (DQ), installation qualification (IQ), operational qualification (OQ), and performance qualification (PQ). Some AIQ activities cover more than one qualificati9n phase, and analysts potentially could perform them during more than one of the phases. However, in many instances there is need for specific order to the AIQ activities; for example, installation qualification must occur first in order to initiate other qualification activities. The AIQ activities will be defined and documented.

  متن ترجمه شده:

  مراحل احراز صلاحیت ابزار به صورت یک فرآیند پیوسته واحد نیست، بلکه از چندین مرحله جدا تشکیل شده است. به منظور سهولت بیشتر، این مراحل به چهار دسته گروه بندی شده است: احراز صلاحیت طراحی (DQ)، احراز صلاحیت نصب (IQ)، احراز صلاحیت عملکردی (OQ)، و احراز صلاحیت کارایی (PQ). برخی از فعالیت‌های AIQ بیش از یک مرحله را شامل می‌شوند، و تحلیلگران می‌توانند آن‌ها را در طول بیش از یکی از مراحل انجام دهند. در بسیاری از موارد، نظم خاصی برای فعالیت های AIQ وجود دارد. به عنوان مثال، جهت شروع فعالیت های مربوط به احراز صلاحیت، ابتدا باید احراز صلاحیت نصب انجام شود. فعالیت های AIQ مشخص و مستند خواهند شد.

 • علم شیمی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The actual separation of each component in the sample is carried inside a column; however this separation needs to be "collected" for us to be able to see it. The detectors are used for this purpose. The separated components are monitored and expressed electronically. There is no universal detector that can monitor all compounds and there are many detectors used for LC analysis. Some are listed below.

  متن ترجمه شده:

  جداسازی واقعی اجزای موجود در نمونه از یکدیگر، در داخل ستون انجام می¬شود. اما این اجزای جداسازی شده باید «جمع آوری» شوند تا ما بتوانیم آنان را ببینیم. برای این منظور از آشکارساز استفاده می¬شود. در آشکارساز، اجزای جداسازی شده کنترل شده و به صورت الکترونیکی نشان داده می¬شوند. هیچ آشکارسازی وجود ندارد که بتواند تمامی ترکیبات را شناسایی کند، به همین دلیل در آنالیز گروماتوگرافی مایع از چندین آشکارساز استفاده می¬شود. توضیحات مربوط به برخی از این آشکارسازها در ادامه بیان شده است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 29%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 90%
راضی 10%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.1 از 10
  تحویل به موقع
  9.9 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.3 از 10
  علیرضا فیاضی 1400/11/24
  عنوان سفارش:ترجمه علم شیمی - 86390
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | علم شیمی | دو ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  فاطمه احمدی 1400/11/19
  عنوان سفارش:مقاله شیمی
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | علم شیمی | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10