ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

الهام تبریزیان

 • 23 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

الهام تبریزیان

 • 23 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 49 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از8 رأی ]
55 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

شیمی آلی

دکتری شیمی آلی-دارای 14 مقاله ISI و یک US Patent

55 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The actual separation of each component in the sample is carried inside a column; however this separation needs to be "collected" for us to be able to see it. The detectors are used for this purpose. The separated components are monitored and expressed electronically. There is no universal detector that can monitor all compounds and there are many detectors used for LC analysis. Some are listed below.

متن ترجمه شده:

جداسازی واقعی اجزای موجود در نمونه از یکدیگر، در داخل ستون انجام می¬شود. اما این اجزای جداسازی شده باید «جمع آوری» شوند تا ما بتوانیم آنان را ببینیم. برای این منظور از آشکارساز استفاده می¬شود. در آشکارساز، اجزای جداسازی شده کنترل شده و به صورت الکترونیکی نشان داده می¬شوند. هیچ آشکارسازی وجود ندارد که بتواند تمامی ترکیبات را شناسایی کند، به همین دلیل در آنالیز گروماتوگرافی مایع از چندین آشکارساز استفاده می¬شود. توضیحات مربوط به برخی از این آشکارسازها در ادامه بیان شده است.

متن اصلی:

نیم صفحه تا 1 صفحه

متن ترجمه شده:

تعریف اهداف این قوانین: تغییر مسیر به معنی تغییر خط ترافیک بدون قرار گرفتن در خط ترافیکی است که در جهت مخالف حرکت می کند. منظور از تقاطع، ناحیه ای است که توسط خطوط فرضی گسترش یافته از لبه های بیرونی راه متقاطع مشخص شده است. وسیله نقلیه الكتریكی به وسیله ای گفته می شود كه در آن انرژی مورد نیاز برای حركت مكانیكی فقط از طریق یك سیستم ذخیره کننده برق تأمین می شود. راه دادن به معنای این است که راننده نباید به حرکت خود ادامه دهد و اگر چنین عملی را انجام دهد رانندگان سایر وسایل نقلیه را مجبور به تغییر ناگهانی جهت یا کند کردن سرعت خود می کند. تقاطع هم سطح به معنای تقاطع راه آهن و جاده در یک سطح است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 63%
راضی 33%
متوسط 4%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 88%
راضی 13%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
9.1 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.5 از 10
حامد سعیدی
1400/02/15
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
مصطفی بابایی سرمدی
1400/02/07
 • تخصصی-علم شیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-علم شیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید