ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

الهام تبریزیان

 • 11 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

الهام تبریزیان

 • 11 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 39 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
43 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

شیمی آلی

دکتری شیمی آلی-دارای 14 مقاله ISI و یک US Patent

43 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

نیم صفحه تا 1 صفحه

متن ترجمه شده:

تعریف اهداف این قوانین: تغییر مسیر به معنی تغییر خط ترافیک بدون قرار گرفتن در خط ترافیکی است که در جهت مخالف حرکت می کند. منظور از تقاطع، ناحیه ای است که توسط خطوط فرضی گسترش یافته از لبه های بیرونی راه متقاطع مشخص شده است. وسیله نقلیه الكتریكی به وسیله ای گفته می شود كه در آن انرژی مورد نیاز برای حركت مكانیكی فقط از طریق یك سیستم ذخیره کننده برق تأمین می شود. راه دادن به معنای این است که راننده نباید به حرکت خود ادامه دهد و اگر چنین عملی را انجام دهد رانندگان سایر وسایل نقلیه را مجبور به تغییر ناگهانی جهت یا کند کردن سرعت خود می کند. تقاطع هم سطح به معنای تقاطع راه آهن و جاده در یک سطح است.

متن اصلی:

3.2 Mixtures. Substances posing a danger to health or the environment in accordance with the Regulation (EC) No. 1272/2008, assigned a Community exposure limit in the workplace, and classified as PBT/vPvB or included in the Candidate List:

متن ترجمه شده:

2.3. مخلوط ها. موادی هستند که بر طبق مقررات (EC) شماره 1272/2008، برای سلامتی یا محیط زیست خطرناک هستند و دارای حد مجاز مواجهه در محل کار بوده و به عنوان PBT/vPvB طبقه بندی شده و یا در فهرست نامزدهای آن قرار می گیرند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 62%
راضی 33%
متوسط 5%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 75%
راضی 25%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
9.1 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.4 از 10
A M
1399/11/26
 • تخصصی-علم شیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
A M
1399/11/17
 • تخصصی-علم شیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-علم شیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
ba1
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

موفق باشید

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید