پارسا حاجی حسینی

پارسا حاجی حسینی

1 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پارسا حاجی حسینی

1 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.2 از 10
توسط کارفرمایان [ از 4 رأی ]
امتیاز ترنسیس
10 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 1 رأی ]

مترجم با سابقه فرانسه

مترجم با سابقه فرانسه و چاپ چند عنوان کتاب ترجمه شده به فارسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خیلی خوب]
 • پزشکی [خیلی خوب]
 • حقوق [خیلی خوب]
 • قرارداد و اسناد تجاری [خیلی خوب]
 • علمی [خیلی خوب]
 • فنی [خیلی خوب]
 • کسب و کار [خیلی خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • ادبیات و زبان شناسی
  فرانسوی به فارسی
  متن اصلی:

  du sable, message aussitôt effacé par le vent. La leçon du désert contredit l’illusoire immuabilité du sens inscrit dans le marbre, mais c’est la fille du Nord et non le père méditerranéen qui est censée la comprendre. Au bout de cette initiation, Lyyli Belle aura trouvé ses lieux, en évitant de tomber entre les deux.

  متن ترجمه شده:

  درسی که بیابان می‌دهد، با استواری خیالیِ مفهوم حک شده در سنگ مرمر، در تناقض است، اما این دختر اهل شمال است که آن را درک می‌کند و نه پدر مدیترانه‌ای. در پایان این مقدمه، "لی‌لی بِل"، با اجتناب از افتادن بین این دو، مکان‌هایش را پیدا کرده است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 75%
متوسط 25%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  7.8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8.3 از 10
  سارا محمدی 1400/03/17
  عنوان پروژه:ترجمه ادبیات و زبان شناسی - 69935
  تخصصی-ادبیات و زبان شناسی | فرانسوی به فارسی | خیلی خوب | متن

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  6 از 10
  آرزو رافعی 1400/03/14
  عنوان پروژه:ترجمه ادبیات و زبان شناسی - 69929
  تخصصی-ادبیات و زبان شناسی | فرانسوی به فارسی | خیلی خوب | متن

  متوسط
  کیفیت ترجمه
  5 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10