سید امیرحسین وهابی

سید امیرحسین وهابی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید امیرحسین وهابی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

امیر حسین وهابی
عاشق زبان انگلیسی و فارغ التحصیل کانون زبان ایران و دارای تجربه ی هم صحبتی هر روزه با انگلیسی زبانان جاهای مختلف دنیا.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -