شایان فرزین

شایان فرزین

23 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شایان فرزین

23 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای

مترجم کتاب و متون تخصصی رشته های علوم انسانی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • مدیریت [معمولی]
 • ادبیات و زبان شناسی [معمولی]
 • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Off page SEO: This type of SEO focuses on all of the activity that takes place "off the page" when looking to optimize your website. "What activity not on my own website could affect my ranking?" You might ask. The answer is inbound links, also known as backlinks. The number of publishers that link to you, and the relative "authority" of those publishers, affect how highly you rank for the keywords you care about.

  متن ترجمه شده:

  سئوی بیرون متنی: این نوع سئو در بهینه سازی وب سایت تان بر روی فعالیت هایی تمرکز دارد که «بیرون از متن» رخ می دهند.«چه فعالیتی بیرون از وب سایت من می تونه روی رتبه بندی سایتم تاثیر بذاره؟»

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -