مسعود خسروشاهی

مسعود خسروشاهی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مسعود خسروشاهی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

زمینه عمومی ، مهندسی برق ، امور مالی

26 ساله - کارشناس برق قدرت

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • مدیریت [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
  • مجموعه مهندسی برق [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -