HAMED MOKHTARZADEHHADI

HAMED MOKHTARZADEHHADI

12 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

HAMED MOKHTARZADEHHADI

12 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای

ترجمه حرفه ای و روان
انتقال پیام نویسنده به صورت دقیق و سلیس
بهترین جمله بندی
معادل سازی تخصصی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -