ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Amin T

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Amin T

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه پزشکی

دانشجوی پرستاری و علاقه مند به زبان و ادبیات انگلیسی.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Age-related Macular Degeneration (AMD) AMD is a disease associated with aging that gradually destroys sharp, central vision. Central vision is needed for seeing objects clearly and for common daily tasks such as reading and driving. Learn more about AMD.

متن ترجمه شده:

دژنراسیونر وابسته به سن ماکولا (AMD) دژنراسیونر وابسته به سن ماکولا یک بیماری همراه با افزایش سن است که به تدریج بینایی مرکزی دقیق را از بین میبرد.بینایی مرکزی برای دیدن واضح اشیا و برای کار های عادی روزمره مانند خواندن و رانندگی لازم است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید