ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حسین نقدبیشی

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین نقدبیشی

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم کتب و مقالات اقتصادی

دانشجوی اقتصاد

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید