فهیمه موحدی

فهیمه موحدی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فهیمه موحدی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

تخصص در زمینه ترجمه فیلمهای مستند و متون تخصصی

دارای مدرک لیسانس معماری از کشور استرالیا
دارای مدرک تدریس آموزش زبان انگلیسی
با سابقه ترجمه فیلمهای مستند، کتب معماری و سایتهای معتبر

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مهندسی معماری [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]
  • هنر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -